Plastyczny 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie.


KATEGORIA 1 – PRZEDSZKOLA


 KATEGORIA 2 – SZKOŁA PODSTAWOWA