LESZCZYŃSKIE MISTRZOSTWA W INFORMATYCE

Pierwszym konkursem towarzyszącym Festiwalowi Technologii są Leszczyńskie Mistrzostwa w Informatyce. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.

Cele konkursu:

– wyłonienie talentów oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych,

– wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy,

– motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych umiejętności,

– promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów,

– zapoznanie z możliwościami wykorzystania technologii informacyjnej.